Wspólnoty o problemie sortowania śmieci

Wspólnoty o problemie sortowania śmieci

6 grudnia 2019 0 przez sex Masterka

Planowane kolosalne podwyżki za wywóz śmieci i segregacja śmieci były przedmiotem dyskusji na spotkaniu zarządców nieruchomości z urzędnikami. Pojawiły się różne propozycje rozwiązań, m.in. wprowadzenie systemu EKO AB czy częściowa segregacja we wspólnotach.

Wspólnoty o problemie sortowania śmieci

 

Przypominamy; już za kilka tygodni niesegregowanie śmieci może iść się luksusem: cena odbioru takich śmieci ma wzrosnąć aż pięciokrotnie – to projekt uchwały, który szybko w poniedziałek będzie głosowany przez radnych Rady Miasta. Jak się okazało, dla przedstawicieli wspólnot, najpoważniejszym tematem jest zdyscyplinowanie wszystkich ludzi do sortowania śmieci. Podczas spotkania pojawiły się to pytania, co spowodować, by ci, którzy pytają o środowisko, nie musieli ponosić odpowiedzialności finansowej za osoby, jakie nie chcą tego prowadzić.

– Ludzie będziemy potrzebowaliby zacząć segregować śmieci – mówiła Ewa Pełechata, wiceprezydent do potrzeb gospodarczych.

Dlaczego? Bo, w związku z prowadzoną sukcesywnie od lat, unijną polityką, od 2021 roku nie będzie w ogóle możliwości oddawania odpadów niesegregowanych. – Stoimy pod ścianą – mówił radny Łukasz Zięba – Nie zakłamiemy rzeczywistości, musimy segregować śmieci, musimy wdrożyć politykę informacyjną, od przedszkola po seniorów.

Samorządowiec i dyrektor jednej ze grup podkreślał, że nietaktem było ograniczenie przez ubiegłą kadencję rady, opłaty za niesortowanie śmieci. – Tym jedynym zniweczyliśmy parę lat działalności. Nauczyliśmy, że niesortowanie się opłaca – mówił Zięba. O konieczności zastosowania odpowiedniej polityki informacyjnej mówili i inni przedstawiciele wspólnot.

Wielu czasu zajęła również dyskusja nad tzw. systemem EKO AB czyli wprowadzeniem ekodomków, w jakich osoby pracowniki mogłyby tworzyć odbioru śmieci od ludzi i wybierania ich. Według autora systemu inżyniera Andrzeja Bartoszkiewicza, umożliwia on na odzyskiwanie do 80 procent odpadów komunalnych. Bartoszkiewicz był kimś przyjścia na zaproszenie Macieja Bejnarowicza, lidera klubu PiS w Radzie Miasta. Bejnarowicz już jako kandydat na prezydenta, wskazywał, że tzw. mini PSZOKI potrafią stanowić odpowiedzią na temat sortowania braków w centrum.

Plus także wtedy wypowiedzenie nie istnieje jednak doskonałe. Pojawiły się pytania m.in. o usytuowanie ekopawilonów czy liczba kobiet w nich robiących, jaką ze powodu na turystyczny charakter miasta, trudno jednoznacznie oszacować. Faktem istnieje ponad, że ponad ten system będzie chciałbyś od ludzi częściowej segregacji śmieci.

Przypominamy; zapowiadane podwyżki za odbiór odpadów powstają ze zwiększenia przez rząd cen za tzw. mienie ze otoczenia, a też przyszłorocznego wzrostu wartości m.in. energii elektrycznej.

W udostępnionym przez nas materiale video autorzy prezentują funkcjonowanie systemu EKO AB. A Wy co dbacie o takim podejściu?